TOOL - FRONT FORK OIL LEVEL

Verktyget du måste ha i verktygslådan!

För att justera oljemängden i gaffeln.

1 262,00 kr